De start van een uitwisseling

Joris Tielens Coop-Africa, Sint-Ursulafietst2017 Leave a Comment

We zijn vertrokken. Heel onze campus neemt deel aan een uitwisseling waar zowel Belgische als Keniaanse leerlingen in het Engels uitdrukken wat een fiets betekent in hun leven. Wat is het om een fiets altijd ter beschikking te hebben? Waarom kan een fiets een bevrijding zijn?

Om onze leerlingen op pad te helpen, hebben we een filmpje ter introductie gemaakt. Binnenkort lezen we met veel plezier honderden verslagen over het nut en de zinvolheid van een fiets. Hoe kijkt een leerling uit het eerste en het zevende jaar naar een ijzeren ros? En hoe kijken kinderen in Kenia naar dit transportmiddel?

Sint-Ursula fietst 2017, we zijn vertrokken!